Giới thiệu về xã Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh Lâm có diện tích 13,87 km², dân số năm 1999 là 5160 người, mật độ dân số đạt 372 người/km².

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm