Tổ chức bộ máy

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại


 

 

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ
 

Điện thoại:

Ông Cao Văn Thành 

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

0916204236

 

Ông Nguyễn Văn Kiệm

Đảng ủy

Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy

0984567041

 

Ông Lê Văn Chiến 

Đảng ủy

Phó Bí thư

0914613347

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 

Điện thoại:

Ông Cao Văn Thành 

HĐND

Chủ tịch HĐND

0916204236  
Ông Hoàng Đức Vĩnh 

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

Ông Lê Văn Chiến 

UBND

Chủ tịch

0914613347

 

Ông Võ Văn Long 

UBND

Phó Chủ tịch

0919908915

 

ÔNg Cao Xuân Linh 

UBND

UVTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0913309459

 

Ông Lê Đức Long 

UBND

UVUB – Trưởng Công an

0984774975

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hoài 

UBND

Văn phòng HĐND-UBND

0915044559

 

Bà Bà Lê Thị Loan 

UBND

Văn phòng TK – Văn thư

0978063677

 

Ông Hồ Văn Tiến 

UBND

Tư pháp

0942779444

 

Bà Nguyễn Thị Diệu Ly

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0944709234

 

Ông Trương Đình Lực

UBND

Chính sách – xã hội

0916907557

 

Ông Hoàng Ngọc Tú 

UBND

Địa chính – Xây dựng

0915790345

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh 

UBND

Văn hóa - Thông tin

0914977198

 

Ông Nguyễn Văn Lâm 

UBND

Kế toán - Ngân sách

0913574559

 

Ông Hồ Xuân Hiển

UBND

Phó trưởng Công an

 

 

Ông Nguyễn Văn Vinh 

UBND

Phó trưởng Công an

 

 

Ông Nguyễn Văn Hồng 

UBND

Thú y

 

 

Ông Hồ Văn Hoàn 

UBND

Khuyến Nông 

 

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 

Điện thoại:

Ông Lê Văn Hóa 

UBMTTQ

Chủ tịch

0932590719

 

Ông Nguyễn Văn Phong 

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

0916308567

 

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
 

Ông Nguyễn Anh Giáo 

Cựu chiến binh

Chủ tịch

0945888281

 

Ông Nguyễn Thanh Hoàng 

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

 

 

Ông Lê Đức Dũng 

Nông dân

Chủ tịch

0915023525

 

Ông Cao Văn Hoài 

Nông dân

Phó Chủ tịch

 

 

Bà Hồ Thị Hồng Lê 

Đoàn thanh niên

Bí thư

0945256133

 

Ông Võ Văn Quân 

Đoàn thanh niên

Phó Bí thư

 

 

Bà Nguyễn Thị Hương Lan

Phụ nữ

Chủ tịch

0915172025

 

Bà Trần Thị Lý 

Phụ nữ

Phó Chủ tịch

 

 

Ông Lê Hồng Vinh

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

0383267429

 

Ông Nguyễn Văn Hùng 

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm