Thông tin liên hệ

UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ:  Thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3 623 267

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm