Tin hoạt động

Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 19/11/2020 2:44:03 CH

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Thực hiện công văn số 1060/UBND-VP ngày 13/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lâm đã yêu cầu cán bộ công chức xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận một cửa tích cực hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện. Đồng thời, tiến hành rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 có thể triển khai trực tuyến để đưa vào thực hiện, kết quả đến nay có 6/8 thủ tục cấp xã phát sinh hồ sơ trực tuyến.

 

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị với kết quả đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân khi đến giao dịch, lấy sự hài lòng của người dân, đơn vị làm thước đo đánh giá kết quả.  

 

                                                                                                                                                  Bài, ảnh: BBT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Lợi ích khi người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (24/2/2021)
Tuyên truyền Cải cách hành chính (24/2/2021)
Vĩnh Lâm: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm lịch sử xã (2/2/2021)
Xã Vĩnh Lâm tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021 (13/1/2021)
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (11/1/2021)
Đảng bộ xã Vĩnh Lâm: Tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (30/12/2020)
MTTQVN xã Vĩnh Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2021 (18/12/2020)
Vĩnh Lâm tổ chức Đại hội Hội đồng giáo dục xã nhiệm kỳ 2020-2025 (14/12/2020)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm