Tin hoạt động

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/01/2021 8:51:42 SA

Vừa qua Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Trong năm 2020, tuy bị ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh nhưng nhờ có sự chủ động linh hoạt ứng phó trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nên những khó khăn đã từng bước đã được khắc phục, kinh tế của xã tiếp tục phát triển, các hoạt động xã hội được duy trì ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở được tăng cường.

 

Trong năm đã thực hiện gieo trồng trên 1.341 ha lúa, tổng đàn lợn 5.700 con, đàn trâu bò 290 con, đàn gia súc 103.000 con. Nhiều công trình xây dựng cơ bản được triển khai: công trình trung tâm văn hóa xã, các hạng mục tại chợ Lâm Cao; hạng mục tại nhà bia ghi danh liệt sỹ xã. Tổng thu ngân sách đạt trên 8.6 tỷ đồng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì năm 2020 vẫn còn có những hạn chế ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu nhập bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy kỳ họp thứ 14 diễn ra nhằm quyết định các chủ trương giải pháp để chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 góp phần thực hiện và hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021. Nghe Thường trực HĐND, các ban HĐND xã thông qua các báo cáo, tờ trình; nghe UBMTTQ Việt Nam xã thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của mặt trận đối với HĐND, UBND xã tại kỳ họp này.

 

Các ý kiến tham gia của đại biểu tại kỳ họp lần này tập trung vào các vấn đề sau: Tổ chức hội nghị chuyên đề để ưu tiên thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết dứt điểm công nợ cao su tại vùng Tiên Mỹ; xây dựng đường giao thông nông thôn đoạn cầu chui từ Lâm Cao về Quảng Xá; tập trung vào phát triển chăn nuôi mà chủ yếu là phát triển đàn lợn…

 

Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết tổ chức các kỳ họp HĐND năm 2021.

 

Với sự điều hành linh hoạt của Đoàn chủ tọa và tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu tham gia tại kỳ họp, kỳ họp thứ 14 - HĐND xã Vĩnh Lâm đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra./.

 

                                                                                                                                 Bài, ảnh: Ngọc Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Lợi ích khi người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (24/2/2021)
Tuyên truyền Cải cách hành chính (24/2/2021)
Vĩnh Lâm: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm lịch sử xã (2/2/2021)
Xã Vĩnh Lâm tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021 (13/1/2021)
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (11/1/2021)
Đảng bộ xã Vĩnh Lâm: Tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (30/12/2020)
MTTQVN xã Vĩnh Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2021 (18/12/2020)
Vĩnh Lâm tổ chức Đại hội Hội đồng giáo dục xã nhiệm kỳ 2020-2025 (14/12/2020)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm