Tin hoạt động

Xã Vĩnh Lâm tích cực hưởng ứng Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 28/06/2021 2:09:08 CH

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất kinh doanh; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

 

 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được hoàn thành giai đoạn 1 và bước vào giai đoạn 2. Theo đó, từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 25/7/2021, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn xã Vĩnh Lâm được điều tra viên trực tiếp phỏng vấn và điền thông tin vào phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động. Kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 2/2022.

 

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi đơn vị được điều tra. Do vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn xã cần tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

 

                                                                                                                         Bài, ảnh: BBT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Xã Vĩnh Lâm tích cực hưởng ứng Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 (28/6/2021)
Đại hội đại biểu phụ nữ xã Vĩnh Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/3/2021)
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Lợi ích khi người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (24/2/2021)
Tuyên truyền Cải cách hành chính (24/2/2021)
Vĩnh Lâm: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm lịch sử xã (2/2/2021)
Xã Vĩnh Lâm tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021 (13/1/2021)
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (11/1/2021)
Đảng bộ xã Vĩnh Lâm: Tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (30/12/2020)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm