Tin hoạt động

Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/10/2021 7:22:13 SA

     Để thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính trong tình hình mới, UBND xã Vĩnh Lâm đã phổ biến, triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thông qua các hội nghị từ xã đến thôn và hệ thống đài truyền thanh của xã.

 

     Đồng thời, thực hiện công văn số 1875/UBND-NV ngày 14/10/2021 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc tổ chức triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, UBND xã cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai Đề án 67-ĐA/BCS ngày 27/9/2021 của Ban cán sự Đảng Tỉnh ủy Quảng Trị về việc ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan được biết và thực hiện.

 

     Bám sát các nội dung của Đề án 67-ĐA/BCS ngày 27/9/2021 và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 25/10/2021 về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Vĩnh Lâm, theo đó, kế hoạch đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện của các bộ phận liên quan nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thời gian tới.

 

                                                                                                                                               Bài, ảnh: BBT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Xã Vĩnh Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, ký giao ước thi đua năm 2022 (18/1/2022)
HĐND xã Vĩnh Lâm tổ chức kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/1/2022)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (29/10/2021)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 (29/10/2021)
Xã Vĩnh Lâm tích cực hưởng ứng Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 (28/6/2021)
Đại hội đại biểu phụ nữ xã Vĩnh Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/3/2021)
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Lợi ích khi người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (24/2/2021)
Tuyên truyền Cải cách hành chính (24/2/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm