Tin hoạt động

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/10/2021 7:42:28 SA

     Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử. 

 

            

 

     Những năm qua, tỷ lệ người dân tiếp cận với dịch vụ BCCI còn thấp. Việc sử dụng dịch vụ mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực khi thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh mà chưa được khai thác mạnh ở tuyến huyện, xã gây ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm cải cách hành chính của xã. 

 

     Dịch vụ BCCI là một trong những giải pháp phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi không cần đến trụ sở cơ quan nhà nước nhưng vẫn có thể gửi nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đồng thời góp phần phát huy hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. 

 

     Để có những cải thiện tích cực trong dịch vụ BCCI, UBND xã Vĩnh Lâm đã phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng dịch vụ BCCI trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về BCCI, quy trình thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thông qua hệ thống loa phát thanh với mục tiêu phát sinh hồ sơ đối với dịch vụ BCCI.

 

Bài, ảnh: TÁC GIẢ

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Xã Vĩnh Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, ký giao ước thi đua năm 2022 (18/1/2022)
HĐND xã Vĩnh Lâm tổ chức kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/1/2022)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (29/10/2021)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 (29/10/2021)
Xã Vĩnh Lâm tích cực hưởng ứng Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 (28/6/2021)
Đại hội đại biểu phụ nữ xã Vĩnh Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/3/2021)
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Lợi ích khi người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (24/2/2021)
Tuyên truyền Cải cách hành chính (24/2/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm