Xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN Vĩnh Lâm: Tổ chức diễn đàn sinh hoạt 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/06/2019 9:28:00 CH

Vừa qua, Hội LHPN xã Vĩnh Lâm đã tổ chức diễn đàn sinh hoạt về 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thu hút sự tham gia đông đảo của chị em trên địa bàn.

Tại diễn đàn, chị em xã Vĩnh Lâm đã cùng nhau ôn lại truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Đồng thời cùng nhau thảo luận, bày tỏ những quan điểm của mình về 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ CNH, HĐH hiện nay.

Hầu hết các ý kiến đều khẳng định rằng, đây là 4 phẩm chất đạo đức cốt lõi mà phụ nữ Việt Nam cần phấn đấu rèn luyện trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Với vai trò vừa là một công dân nhưng cũng là người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chính vì vậy, mỗi người phụ nữ càng phải luôn luôn tu dưỡng rèn luyện, cố gắng phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kĩ năng sống, xứng đáng là người “giữ ngọn lửa ấm” trong mỗi gia đình.

Diễn đàn là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Lâm